Preklady

Keď hovoríme o našich možnostiach pre poskytovanie prekladateľských služieb, máme na mysli nasledujúce:

Možnosti

Nenašli ste svoju jazykovú kombináciu?
Nech sa páči, požiadajte nás o informáciu a cenovú ponuku. Poskytovanými službami sú aj zapracovania zmien do už vyhotovených textov (kedy sa účtujú zmeny na NS alebo čas), odborné, jazykové korektúry, či korektúry pred tlačou.


Cena

V snahe byť voči Vám maximálne korektní stanovíme cenu na základe Vašej konkrétnej požiadavky. Túto nám prosím pošlite na e-mail adresu

amber@ambersk.sk

Nezabudnite napísať informáciu o jazykovej kombinácii, termíne vyhotovenia s najneskorším termínom pre stanovenie ceny (dátum, hodina). Prosím, uveďte aj ďalšie informácie, ktoré sú pre Vás v súvislosti s vyhotovením prekladu dôležité.

© 2016 amber